Trở lại khóa học

 • Tuyệt chiêu 01. Thiết lập mục tiêu
 • Tuyệt chiêu 02. Coi sự từ chối là hiển nhiên
 • Tuyệt chiêu 03. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng
 • Tuyệt chiêu 04. Trở thành chuyên gia
 • Tuyệt chiêu 05. Hành động
 • Tuyệt chiêu 06. Kiểm soát cảm xúc
 • Tuyệt chiêu 07. Cuộc gọi cuối cùng
 • Tuyệt chiêu 08. Không thay đổi mục tiêu
 • Tuyệt chiêu 09. Yêu thương khách hàng
 • Tuyệt chiêu 10. Hài hước
 • Tuyệt chiêu 11. Trang phục phù hợp
 • Tuyệt chiêu 12. Kiên trì - bền bỉ
 • Tuyệt chiêu 13. Mua hàng hoặc bán hàng giúp khách hàng
 • Tuyệt chiêu 14. Tử huyệt cảm xúc
 • Tuyệt chiêu 15. Sử dụng in ấn
 • Tuyệt chiêu 16. Gọi tên khách hàng
 • Tuyệt chiêu 17. Khen đối thủ
 • Tuyệt chiêu 18. Đặt câu hỏi
 • Tuyệt chiêu 19. Tìm điểm chung
 • Tuyệt chiêu 20. Kể chuyện
 • Tuyệt chiêu 21. Cảm ơn và ghi nhận
 • Tuyệt chiêu 22. Gây lỗi và sửa lỗi xuất sắc
 • Tuyệt chiêu 23. Khen ngợi khách hàng
 • Tuyệt chiêu 24. Đưa ra giới hạn
 • Tuyệt chiêu 25. Sự đã rồi
 • Tuyệt chiêu 26. Vấn đề - giải pháp
 • Tuyệt chiêu 27. Tính năng - lợi ích
 • Tuyệt chiêu 28. Lợi ích lâu dài
 • Tuyệt chiêu 29. Hình ảnh Trước - sau
 • Tuyệt chiêu 30. Ý kiến khách hàng
 • Tuyệt chiêu 31. Kêu gọi hành động
 • Tuyệt chiêu 32. Tặng quà
 • Tuyệt chiêu 33. Đóng gói sản phẩm
 • Tuyệt chiêu 34. So sánh giá trị - giá bán
 • Tuyệt chiêu 35. Loại trừ rủi ro
 • Tuyệt chiêu 36. Giá đặc biệt có giới hạn

Tuyệt chiêu 10. Hài hước

Please register for Bí Mật 36 tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao to view this lesson.