Trở lại khóa học

 • Tuyệt chiêu 01. Thiết lập mục tiêu
 • Tuyệt chiêu 02. Coi sự từ chối là hiển nhiên
 • Tuyệt chiêu 03. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng
 • Tuyệt chiêu 04. Trở thành chuyên gia
 • Tuyệt chiêu 05. Hành động
 • Tuyệt chiêu 06. Kiểm soát cảm xúc
 • Tuyệt chiêu 07. Cuộc gọi cuối cùng
 • Tuyệt chiêu 08. Không thay đổi mục tiêu
 • Tuyệt chiêu 09. Yêu thương khách hàng
 • Tuyệt chiêu 10. Hài hước
 • Tuyệt chiêu 11. Trang phục phù hợp
 • Tuyệt chiêu 12. Kiên trì - bền bỉ
 • Tuyệt chiêu 13. Mua hàng hoặc bán hàng giúp khách hàng
 • Tuyệt chiêu 14. Tử huyệt cảm xúc
 • Tuyệt chiêu 15. Sử dụng in ấn
 • Tuyệt chiêu 16. Gọi tên khách hàng
 • Tuyệt chiêu 17. Khen đối thủ
 • Tuyệt chiêu 18. Đặt câu hỏi
 • Tuyệt chiêu 19. Tìm điểm chung
 • Tuyệt chiêu 20. Kể chuyện
 • Tuyệt chiêu 21. Cảm ơn và ghi nhận
 • Tuyệt chiêu 22. Gây lỗi và sửa lỗi xuất sắc
 • Tuyệt chiêu 23. Khen ngợi khách hàng
 • Tuyệt chiêu 24. Đưa ra giới hạn
 • Tuyệt chiêu 25. Sự đã rồi
 • Tuyệt chiêu 26. Vấn đề - giải pháp
 • Tuyệt chiêu 27. Tính năng - lợi ích
 • Tuyệt chiêu 28. Lợi ích lâu dài
 • Tuyệt chiêu 29. Hình ảnh Trước - sau
 • Tuyệt chiêu 30. Ý kiến khách hàng
 • Tuyệt chiêu 31. Kêu gọi hành động
 • Tuyệt chiêu 32. Tặng quà
 • Tuyệt chiêu 33. Đóng gói sản phẩm
 • Tuyệt chiêu 34. So sánh giá trị - giá bán
 • Tuyệt chiêu 35. Loại trừ rủi ro
 • Tuyệt chiêu 36. Giá đặc biệt có giới hạn

Tuyệt chiêu 09. Yêu thương khách hàng

Please register for Bí Mật 36 tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao to view this lesson.