Trở lại khóa học

  • Buổi 1: Yếu tố bán hàng thành công
  • Buổi 2: Tư duy bán hàng xuất chúng & Ma trận nội dung
  • Buổi 3: Mô hình kinh doanh giải quyết vấn đề khách hàng
  • Buổi 4: Tiêu chí chọn sản phẩm kinh doanh online
  • Buổi 5: Cách viết bài bán hàng hiệu quả
  • Buổi 6: 6 lý do khách hàng không mua hàng của bạn
  • Buổi 7: 7 bước biến người lạ thành người thân thiết
  • Buổi 8: Bí mật đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng

Buổi 6: 6 lý do khách hàng không mua hàng của bạn

Please register for Tư Duy Bán Hàng Đỉnh Cao Internet to view this lesson.