Trở lại khóa học

Tổng quan MT4

  • Bài 2 Cách kiểm tra thông tin các cặp tiền tệ
  • Bài 3 Cách sử dụng và cài đặt nhiều MT4
  • Bài 4 Kiểm tra địa chỉ máy chủ MT4 của sàn
  • Bài 5 Đăng nhập nhiều tài khoản trên MT4

Cách cài chỉ số MT4

  • Bài 6 Cài công cụ chỉ số indicator ngoài vào MT4 – Tạo template riêng
  • Bài 7 Hướng dẫn cài đặt thông số và lưu ý khi sử dụng indicator MT4
  • Bài 8 Hướng dẫn cộng dồn nến nhật trong biểu đồ MT4

Bài 8 Hướng dẫn cộng dồn nến nhật trong biểu đồ MT4

Please register for Cách dùng phần mềm MT4 giao dịch Forex to view this lesson.