Trở lại khóa học

  • Bài 2. Ý nghĩa các nụ cười
  • Bài 3. Sắc thái trên khuôn mặt
  • Bài 4. Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay và bàn tay của đối phương (Phần 1)
  • Bài 5. Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay Và bàn tay của đối phương (Phần 2)
  • Bài 6. Các tư thế ngồi và các kiểu gác chân nói lên ý định gì
  • Bài 7. Bí quyết phát hiện đối phương đang nói dối
  • Bài 8. Các cử chỉ tăng độ quyến rũ tăng quyền lực - tăng mức độ đồng điệu giữa hai người
  • Trắc nghiệm Bạn có thể đọc được suy nghĩa của người khác

Bài 6. Các tư thế ngồi và các kiểu gác chân nói lên ý định gì