Trở lại khóa học

Phần 1: Tư duy trước khi làm video

  • Bài 2: Video hay và đẹp là như thế nào?
  • Bài 3: Thận trọng với những gì ngoài khung hình
  • Bài 4: 7 ý tưởng Video quảng cáo Viral cực mạnh
  • Bài 5: 4 bước tạo ra ý tưởng Video quảng cáo sáng tạo

Phần 2: Phần mềm tạo video chuyên nghiệp

  • Bài 6: Hướng dẫn phần mềm dựng phim trong 16 phút
  • Bài 7: Hướng dẫn phần mềm hậu kì trong 18 phút

Phần 3: Thực hành tự làm video chuyên nghiệp

  • Bài 8: Công tác tiền kỳ chuẩn bị
  • Bài 9: Ra hiện trường làm video
  • Bài 10: Dựng phim và hậu kỳ một cách chuyên nghiệp

Bài 5: 4 bước tạo ra ý tưởng Video quảng cáo sáng tạo