Trở lại khóa học

  • Bài 2. Ý nghĩa các nụ cười
  • Bài 3. Sắc thái trên khuôn mặt
  • Bài 4. Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay và bàn tay của đối phương (Phần 1)
  • Bài 5. Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay Và bàn tay của đối phương (Phần 2)
  • Bài 6. Các tư thế ngồi và các kiểu gác chân nói lên ý định gì
  • Bài 7. Bí quyết phát hiện đối phương đang nói dối
  • Bài 8. Các cử chỉ tăng độ quyến rũ tăng quyền lực - tăng mức độ đồng điệu giữa hai người
  • Trắc nghiệm Bạn có thể đọc được suy nghĩa của người khác

Bài 4. Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay và bàn tay của đối phương (Phần 1)