Trở lại khóa học

Khái niệm cơ bản Forex

 • Bài 02: Sinh lời với các mẫu nến Nhật đảo chiều
 • Bài 03: Bắt đỉnh bắt đáy hiệu quả với các mô hình nến Nhật
 • Bài 04: Phương pháp trung bình giá Forex
 • Bài 05: Chi tiết kháng cự hỗ trợ. Cách vẽ đường Trendline

Sử dụng thành thạo các công cụ chỉ số quan trọng trong Forex

 • Bài 06: Bật mí đường trung bình MA đơn giản hiệu quả
 • Bài 07: Bật mí đường trung bình EMA làm hỗ trợ kháng cự động
 • Bài 08: Cách sử dụng công cụ Bollinger Band hiệu quả
 • Bài 09: Cách sử dụng công cụ Parabolic SAR rất dễ dàng
 • Bài 10: Cách sử dụng công cụ RSI chi tiết
 • Bài 11: Cách sử dụng công cụ MACD chi tiết
 • Bài 12: Hướng dẫn sử dụng công cụ Stochastic STO
 • Bài 13: Cách dùng công cụ Ichimoku
 • Bài 14: Cách xem chỉ số khối lượng giao dịch Volume
 • Bài 15: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Fibonacci

Hướng dẫn Forex nâng cao

 • Bài 16: Quản trị vốn thông minh trong Forex
 • Bài 17: Cách tránh bão trong thị trường Forex
 • Bài 18: Hướng dẫn sử dụng công cụ CCI bắt đỉnh đáy
 • Bài 19: Mô hình giá đảo ngược thông dụng
 • Bài 20: Công cụ chỉ báo dòng tiền MFI Money Flow Index
 • Bài 21: Cách kết hợp các công cụ. Tâm lý trade, đầu tư
 • Bài 22: Cách nhận định thị trường, đánh giá thị trường
 • Bài 23: Bí mật lớn nhất của nhà đầu tư chuyên nghiệp
 • Bài 24: Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉ báo ADX
 • Bài 25: Hướng dẫn cách giao dịch Trade Price Action

Bài 17: Cách tránh bão trong thị trường Forex

Please register for Khóa Học Forex Chuyên Nghiệp Từ A-Z to view this lesson.