Trở lại khóa học

 • Bài 01: Giới thiệu khóa học
 • Bài 02: Tiếng nói là gì?
 • Bài 03: Tại sao giọng nói lại quan trọng?
 • Bài 4: Giọng nói hay có thể làm được gì?
 • Bài 5: Giọng nói chính là món quà trời cho
 • Bài 6: Khổ luyện mới thành tài
 • Bài 7: Các bộ phận tạo hơi (1)
 • Bài 8: Các bộ phần tạo hơi (2)
 • Bài 9: Luyện tập các bộ phận tạo hơi
 • Bài 10: Các bộ phận tạo lời nói
 • Bài 11: Bộ phận tạo tiếng
 • Bài 12: Các loại giọng cần thay đổi
 • Bài 13: Luyện phát âm tròn vành rõ chữ
 • Bài 14: Điều chỉnh giọng địa phương theo các vùng miền (1)
 • Bài 15: Điều chỉnh giọng địa phương theo các vùng miền (2)
 • Bài 16: Đọc thế nào cho diễn cảm
 • Bài 17: Hãy nói tích cực
 • Bài 18: Hãy nói thật nhiệt tình
 • Bài 19: Hãy nói thật diễn cảm
 • Bài 20: Như thế nào là người biết học
 • Bài 21: Người huấn luyện là gì?

Bài 10: Các bộ phận tạo lời nói

Please register for Làm chủ giọng nói để thành công to view this lesson.